Zwemvereniging Vivalo

Privacystatement

Jouw privacy

Om lid te kunnen zijn van Vivalo en mee te kunnen doen aan door Vivalo georganiseerde activiteiten is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. In dit privacy beleid willen wij helder en transparant aangeven op welke wijze Vivalo de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers verwerkt.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en vrijwilligers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vivalo jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt Vivalo persoonsgegevens van jou:

  • Wanneer je als lid aanmeldt bij Vivalo;
  • Wanneer je deelneemt aan activiteiten door Vivalo georganiseerd;
  • Wanneer je deelneemt aan activiteiten door KNZB (zowel landelijk als regionaal) georganiseerd.

Rechten persoonsgegevens

Vivalo vraagt altijd vooraf toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als lid van Vivalo heb je altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die we van jou bewaren en verwerken. Je hebt het recht om deze gegevens te rectificeren (verbeteren) en jij mag bepalen in hoeverre wij jouw gegevens mogen gebruiken. Op het aanmeldformulier staat waarvoor wij jouw gegevens gebruiken.

Als je lidmaatschap bij Vivalo eindigt, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt als we uitnodigingen willen versturen voor een activiteit waarbij ook oud-leden welkom zijn. Je mag altijd eerder om verwijdering van jouw gegevens vragen.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Vivalo laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Websites van Vivalo en andere websites

Op de websites van Vivalo tref je een aantal links aan naar andere websites. Vivalo kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je na het lezen nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: secretariaatzvvivalo@gmail.com

Wijzigingen

Vivalo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vivalo een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vivalo jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

December 2023

^CH