Zwemvereniging Vivalo

Ereleden en Leden van Verdienste

Vivalo bestaat al sinds maart 1970. Al meer dan vijftig jaar vormen vrijwilligers dé belangrijkste basis onder onze vereniging, we zijn iedereen heel erg dankbaar voor voor hun rol in onze vereniging! Onze Ereleden en Leden van Verdienste hebben echter een nog specialer plekje in ons hart. Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur door onze Algemene Leden Vergadering (ALV). De Leden van Verdienste zijn benoemd door het bestuur, zonder tussenkomst van de ALV.

In 2016 is Zwemvereniging Manta Bergen gefuseerd met Vivalo, dit vanwege het sluiten van het zwembad in Bergen. Annemiek van Dijk, Martin van Dijk en Marleen Hartjes zijn toen ook overgestapt naar Vivalo. Zij hebben hun benoeming mede ontvangen als erkenning voor hun jarenlange inzet voor Manta.

Ereleden

 • Annemiek van Dijk – voormalig secretaris en trainster
 • Ine Mijnders – voormalig voorzitster
 • Jan Hopman – voormalig penningmeester
 • Marcel Willems – voormalig trainer
 • Max de Wolff – oprichter en voormalig penningmeester – overleden mei 2023
 • Nelly Stoffele – voormalig secretaris
 • Ursula Keijsers – voormalig trainster

Leden van Verdienste

 • Floortje Elemans – voormalig secretaris
 • Martin van Dijk – voormalig official
 • Marleen Hartjes – trainster
 • Tonnie Peters – lid sinds 1975