Zwemvereniging Vivalo

Charmeoffensief

In juli 2023 is het bestuur van onze vereniging benaderd voor een onderzoek naar ons zwembad (Pica Mare). In dit onderzoek werden drie opties onderzocht: renovatie, nieuwbouw en sluiting. Het bestaan van de derde optie baart het bestuur grote zorgen. Daarom hebben we in samenwerking met SP Gennep, Atlantis, stichting SNZ, Vebego, Zwemkanjers, Dichterbij en Gennep Vitaal een charmeoffensief gestart. Het doel van dit charmeoffensief is simpel; optie drie – sluiting – moet zo snel mogelijk van tafel! Positiviteit is de belangrijkste kernwaarde van ons offensief; we zoeken naar samenwerking met anderen. We hopen dat we een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ons zwembad door als gebruikers samen te werken en constructieve input te geven aan onze gemeente.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tot dusver:

  • Juli 2023: Het bestuur van Vivalo wordt benaderd door een onderzoeksbureau, zo komen we er achter dat er een mogelijkheid bestaat dat ons zwembad gaat sluiten.
  • September 2023: Vivalo zoekt contact met de andere gebruikers van het zwembad, het idee ontstaat om een charmeoffensief te organiseren voor behoud van het zwembad. Eind september informeren we de leden van Vivalo dat het charmeoffensief zal beginnen met de ’24-uurs van Gennep’.
  • Oktober 2023: Atlantis, stichting SNZ, Vebego, Zwemkanjers, Dichterbij en Gennep Vitaal sluiten zich aan bij het charmeoffensief. We slaan de handen ineen voor behoud van het zwembad, coalitie Red Ons Zwembad (ROZ) is geboren!
  • Zaterdag 18 november 14.00 tot zondag 19 november 14.00 uur: Het charmeoffensief begint! Gedurende 24 uur maken alle partners in de coalitie in estafettevorm 24 uur onafgebroken gebruik van het zwembad, honderden mensen komen naar het zwembad om het offensief een warm hart toe te dragen. Wethouder Janine van Hulsteijn (portefeuillehouder) opent de marathon, ook onze burgemeester en wethouder Frank Pubben bezoeken de marathon.
  • November – december 2023: Namens de coalitie ROZ voeren we gesprekken met verschillende fracties uit de Gennepse gemeentepolitiek. Zo hopen we een beeld te krijgen van de posities van de politieke partijen.
  • Maandag 8 januari 2024: De bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd aan de Gennepse gemeenteraad, de belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat er meer onderzoek nodig is alvorens er een besluit kan worden genomen. Voorafgaande aan de vergadering lopen meer dan 200 aanhangers van ons offensief in een mars van Pica Mare naar het gemeentehuis, hier wordt ook de petitie aan wethouder Van Hulsteijn aangeboden. Maar liefst 3.581 mensen tekenden de petitie voor behoud van het zwembad!
  • Januari – februari 2024: Nu de bevindingen van het eerste onderzoek duidelijk zijn zal de coalitie zich wederom constructief opstellen, de gesprekken met de gemeentelijke politiek gaan door. Komende maanden denken we graag mee met de gemeente om samen te komen tot een plan waarmee we ons bad kunnen behouden!
  • 20 april 2024: De gemeente is bezig met onderzoek naar allerlei financiële opties om het zwembad open te houden, dat is natuurlijk goed nieuws! Dat duurt echter best wel een lang, en we willen natuurlijk niet dat de aandacht verslapt voor ons belangrijke doel: het openhouden van het zwembad. Daarom blijft de coalitie doorgaan met het onder de aandacht brengen van het belang van ons zwembad! Op 20 april vindt er wederom een publieksvriendelijke actie plaats! Om 10.00u ’s ochtends verzamelen we op het Ellen Hoffmanplein voor het gemeentehuis. We roepen zoveel mogelijk mensen op om ook te komen! Het liefste met een kinderzwembadje, spandoek of andere ‘protestobjecten’. Vragen over de aanstaande actie? Stuur een mail naar secretariaatzvvivalo@gmail.com.
Verslag van GennepNews over de actie in januari.

April 2024 ^ CH