Zwemvereniging Vivalo

Huishoudelijk reglement & statuten

Onze vrijwilligers zijn dé belangrijkste basis van onze vereniging! Het juridische fundament van onze vereniging is vastgelegd in onze statuten, voor het laatst gewijzigd in oktober 2022 en in ons huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement en onze statuten zijn beide openbaar. Onze statuten kun je desgewenst opvragen bij het secretariaat, het huishoudelijk reglement is hieronder te raadplegen.