Zwemvereniging Vivalo

Contributie

Contributie

De contributie voor het seizoen 2023/2024 is als volgt samengesteld:

1 uur per week onder 18 j € 180,00 per jaar.               1 uur per week boven 18 j €230,00 per jaar.

2 uur per week onder 18 j € 245,00 per jaar.               2 uur per week boven 18 j € 290,00 per jaar.

3 uur per week onder 18 j € 310,00 per jaar.               3 uur per week boven 18 j € 330,00 per jaar.

4 uur per week onder 18 j € 375,00 per jaar.               4 uur per week boven 18 j € 380,00 per jaar.

5x of meer onder 18 j € 445,00 per jaar.                      5 x of meer boven 18 j € 455,00 per jaar.

Voor startvergunninghouders van 12 jaar en ouder komt er jaarlijks de bijdrage voor het startnummer bij van € 35,00

Een afmelding dient vóór 1 juni gedaan te zijn, de contributie wordt dan per 1 juli stopgezet.

De contributiebetaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. U geeft hiervoor bij inschrijving aan op het inschrijfformulier dat zv Vivalo gemachtigd is voor de automatische incasso.

De contributie is over het gehele jaar verschuldigd, dus ook over de vakantieperiodes. Wilt u maar een bepaalde periode zwemmen in het jaar? Bijvoorbeeld alleen gedurende de wintermaanden? Neem dan contact op met het secretariaat. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing!

Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven sporten of lid kan worden.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg,

per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.