Contributie

Contributie

De contributie voor het seizoen 2021/2022 is als volgt samengesteld:

1 uur per week onder 18 j € 155,00 per jaar.               1 uur per week boven 18 j €200,00 per jaar.

2 uur per week onder 18 j € 215,00 per jaar.               2 uur per week boven 18 j € 250,00 per jaar.

3 x of meer onder 18 j € 265,00 per jaar.                     3 x of meer boven 18 j € 290,00 per jaar.

Startvergunninghouders van 12 jaar en ouder komt er jaarlijks de bijdrage voor het startnummer bij van € 35,00

Een afmelding dient vóór 1 juni gedaan te zijn, de contributie wordt dan per 1 juli stopgezet.

Na aanmelding ontvangt u van de ledenadministratie een schrijven over de te betalen contributie tot het einde van het seizoen.

De contributiebetaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. U geeft hiervoor bij inschrijving aan op het inschrijfformulier dat zv Vivalo gemachtigd is voor de automatische incasso.

Wanneer u onoverkomelijke bezwaren hebt tegen automatische incasso dan kunt u ook de contributie zelf overmaken. De contributie dient u dan over te maken op:

IBAN: NL46RABO 0140 6073 23 t.n.v. Vivalo

De contributie dient per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand vooruit te worden betaald.

Als omschrijving de periode vermelden waarover de contributie wordt betaald.

De contributie is over het gehele jaar verschuldigd, dus ook over de vakantieperiodes.