Zwemvereniging Vivalo

Organisatie

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze zwemvereniging. Een enthousiast team van trainers staat 5 dagen per week aan het bad om onze trainingen te verzorgen, meer over hen onder het kopje trainers. Het bestuur van onze vereniging bestaat uit vijf personen; het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), een algemeen bestuurslid en een Technische Commissie (TC). De TC bestaat uit twee leden, zij dragen zorg voor alles wat met onze wedstrijdtak te maken heeft. De samenstelling van ons bestuur vindt u onder het kopje bestuur.

Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Op de vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende jaar. Onze leden zijn van harte welkom om mee te denken over de toekomst van onze club!